Su

OSB Bünyemizde temiz su hattı ile ilgili olarak projelendirme çalışmaları devam etmektedir. Su kuyusu çalışmalarında ise 4 kuyu halihazırda açılmıştır ve 6 kuyunun açılacağı yer ile ilgili olarak çalışmalar devam etmektedir.