Hakkımızda

Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi Mayıs 2005 tarihinde, Kütahya Valiliği İl Özel İdaresi, Kütahya Belediyesi ve Kütahya Sanayi ve Ticaret Odası’ndan oluşan kurucu heyet ile kuruluş çalışmalarına başlamıştır. 08.05.2006 tarihi itibariyle bakanlığın onayına müteakip tüzel kişiliğini kazanmıştır.

OSB alanının %36 ‘sı şahıs arazisi, %64’lük kısmı ise hazine arazisinden oluşmaktadır. Toplam 335 adet şahıs parseli için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından kamu yararı kararı alınmış ve kamulaştırma çalışmaları tamamlanmıştır.

36 parsel 1.944.080,69 m2 sanayi parsel alanın tamamının tahsisi yapılmıştır. 25 parsel üretim aşamasında, 10 parsel inşaat aşamasında, 1 parsel proje aşamasında olup, 2232 kişi istihdam edilmektedir.

08.11.2019 tarihinde OSB Kanununun 25 inci maddesi gereği yapı kullanma izni almış olan katılımcıların yer aldığı katılımcılar cetveline göre Genel Kurul yapılarak Müteşebbis Heyetin görevi sonlanmıştır.

2015’te 2 katlı ve 1500m2 olarak yapımı tamamlanan idari binamız faaliyete geçirilmiştir. 30 Personel, 6 adet hizmet aracı ve ekipmanlarıyla OSB firmalarına hizmet vermektedir.