SSS

Sık sorulan sorular


İş yeri açma ve çalışma ruhsatını nerden alabilirim?

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatını, yapacağınız başvuruya istinaden evraklarınızın uygun bulunması halinde Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünden alabilirsiniz.


Yapı kullanma izin belgesini nerden ve ne kadar süre içinde almam gerekir?

Yapı Kullanma İzin Belgesini Bölge Müdürülüğünden şartları yerine getirmeniz halinde alabilirsiniz. Yapı Kullanma İzin belgesini Yapı Ruhsatı için verilmiş olan 2 yıl içinde almanız gerekmektedir.


Îmar çapını ve numarataj evrâkını nasıl alabilirim?

Firmanızı temsil eden antetli kağıda arsa bilgilerinizi/yapı bilgilerinizi içeren, imar çapı ve numarataj talebi ile birlikte Bölge Müdürlüğüne başvuruda bulunabilirisiniz.


Yapı ruhsatını aldıktan sonra ne kadar sürede inşaatı tamamlamam gerekir?

Yapı ruhsatını aldıktan 2 yıl içinde inşaatınızı tamamlayarak işyeri açma çalışma ruhsatınızı almanız gerekmektedir.


Çevre iznine tâbî olmadığına dâir evrâkı nerden alabilirim?

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden ÇED Kapsam dışında olduğuna dair evrakı alabilirsiniz.


OSB içinde bir yer kirâladım. Hizmet aboneliklerini açtırmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?

Öncelikle katılımcı kaydı için gereken evraklar ile idâremize başvuruda bulunulmalıdır. OSB Yönetim Kurulunun değerlendirmesi netîcesinde kiralama talebi uygun bulunan firma ile hizmet satış sözleşmesi imzalanır. Sözleşmenin imzasından ve güvence bedelinin idâremize teslim edilmesinden sonra teknik olarak yapılması gereken başkaca bir durum yoksa hizmet açılır.