Elektrik

2017 yılında dağıtım lisansı alan organize sanayi bölgemiz 1’i ölçü ayrım merkezi olmak üzere 8 dağıtım merkezi, 4 trafo binası ile elektrik dağıtım faaliyeti gerçekleştirmektedir.

Ana ring hatları ve yatırımcı besleme hatları 15.000 m elektrik hattı 60.000 m yer altı xlpe kabloları ile  sağlanmaktadır.

Kurulması planlanan scada sistemi ve ilk aşaması devreye alınan kamera sistemi için 7000 m fiber optik kablo hattı ve 80 adet kamera  tesis edilmiştir.

2018-2019 yılları arasında 225 adet aydınlatma direği faaliyete geçirilmiştir.

1 ölçü ayrım merkezi, 7 dağıtım merkezi, 3 trafo binası

55000 m xlpe yeraltı elektrik hattı

2000 m yeraltı AG elektrik hattı

4000 m scada ve kamera sistemi için fiber optik kablo hattı