Atık Su Arıtma

Bölgede faaliyet gösteren firmaların atık sularını toplamak ve arıtmak amacıyla 2000 m3/gün kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisi kurulmuştur.

8,50 km koruge kanalizasyon hattı bulunmaktadır. Kanalizasyon altyapısına entegre olarak 1 adet 2,5 lt/sn kapasiteli paket terfi istasyonu ve 1250 m polietilen kanalizasyon terfi hattı bulunmaktadır.