Asel Teknik

Asel Teknik

1999 yılından itibaren endüstriyel çalışmalar yapan ASEL Teknik & Endüstriyel, iklimlendirme ile başladığı mühendislik çalışmalarına, bir maden çıkarma ve işleme şehri olan Kütahya’da tozsuzlaştırma ve maden makineleri imalatı ile devam etmektedir.

Halen kendi patenti ile  CycloJet Tozsuzlaştırma Sistemleri'ni üretmekte olup, bunun yanında titreşimli eleklermikronize seperasyon (ayırma) makineleriendüstriyel radyal fanlar (vantilatör) da imal etmektedir.

CycloJet Toz Toplama Sistemleri’nin tasarımı, her minerale ve çalışma koşullarına özel olarak yapılmaktadır. ASEL mühendislerinin projelendirdiği çalışmalar, akışkan simülasyon yazılımının desteği ile elektronik ortamda test edilmektedir.

Benzersiz siklonik yapısıyla CycloJet Sistemleri, hem ayırıcı siklon hem de jet pulse torbalı filtre olarak çalışmakta, tek konstrüksiyonda hibrit bir yapı sunmaktadır. Çekilen akışkan debisini sürekli sabit tutan bir otomasyon yazılımı geliştirilmiş olup, "Cyclojet Smart" adıyla müşterilere sunulmaktadır. Bu yazılım, çekilen tozlu akışkan debisini hesaplayarak, vantilatör pervanesinin devrini gerektiği şekilde düzenlemekte ve sürdürülebilir bir performans sağlamaktadır. Bu sayede işletme giderleri (filtre elemanı, basınçlı hava, elektrik tüketimi) en az %35 oranında azalmaktadır. 

ASEL, toplanan tozun yeniden kullanımı için ayrıştırma sistemleri (seperatör) tasarlamakta ve üretmektedir. Bunlara ilave olarak, ASEL VibroJet Titreşimli Elekleri, yüksek verimde maden eleme işlemi yapabilmektedir. ASEL tarafından tasarlanan CycloVent Endüstriyel Radyal Fanlar, sessiz ve yüksek verimde çalışabilmektedir.

ISO 9001, ISO 14001 ve Yerli Malı belgelerine sahip olan ASEL, müşterilerine kurumsal hizmet sunmaktadır.

"Sürdürülebilir performansta çalışabilen makineler üretebilmek" için ASEL firmasının önceliği her zaman "iyi mühendislik" olacaktır.

info@aselteknik.com.tr

İletişim Tel: 0 274 230 00 79

https://www.aselteknik.com.tr/