>

S.S.S

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden ÇED Kapsam dışında olduğuna dair evrakı alabilirsiniz.

Öncelikle katılımcı kaydı için gereken belgeler ile İdaremize başvuruda bulunulmalıdır. OSB Yönetim Kurulunun değerlendirmesi neticesinde kiralama talebi uygun bulunan firma ile hizmet satış sözleşmesi imzalanır. Sözleşmenin imzasından ve güvence bedelinin İdaremize teslim edilmesinden sonra teknik olarak yapılması gereken başkaca bir durum yoksa hizmet açılır.