Gerekli Evraklar

Kütahya 30 Ağustos OSB Yatırımcılar İçin Gerekli Evraklar

Arsa Tahsis Talep Dilekçesi
Arsa Tahsis Talep Formu
RUHSATLANDIRMA
Yapı Ruhsatı Başvuru Evrak Listesi
Yapı Kullanma İzin  Başvuru Evrakları

İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Başvuru İçin Gerekli Belgeler Listesi  (Gayri Sıhhi Müesseseler)

İşyeri Açma ve Çalıştırma Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Listesi (Sıhhi Müesseseler)

 Kanalizasyon Bağlantı Kalite Kontrol İzni

Bağlantı İzin Başvuru Dilekçesi

Tapu Devir İşlemleri İçin İstenen Belgeler

SU

Su Başvuru Dilekçesi

DOĞALGAZ
 OSB Doğalgaz  Talep Formu K2OSB-FORM D1.0
 Doğalgaz Bağlantı Müsadesi Başvuru Formu  K2OSB-Form D 0.1
 Doğal Gaz Sözleşmesi İçin İstenen Evraklar
 ELEKTRİK
 Elektrik Abone Süreci İstenen Evraklar
 Enerji Müsadesi Başvuru Formu  K2OSB-Form E0.1
Perakende Satış  Başvuru Formu K2OSB-Form E1.0
 Perakende Satış  Başvuru Formu K2OSB-Form E1.1 "Tüzel"
 Bağlantı Anlaşması "Üretici"
 Bağlantı Anlaşması "Tüketici"
 YAPIM İŞLERİ
İş Deneyim Belgesi Düzenleme Süreci
Kütahya 30 Ağustos OSB Kiralama Süreci
Unvan Değişikliği Süreci
Kiralama Süreci Evrak Kontrol Formu
Devir Uygunluk Formu
 LİSANSSIZ GES EVRAKLARI
Teknik Değerlendirme Formu
Lisanssız Üretim Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi
Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan
 Lisanssız Üretim Başvuru Formu
Başvuru İçin Yatırılması Gereken Bedeller