Elektrik

ELEKTRİK

2017 yılında dağıtım lisansı alan organize sanayi bölgemiz 1’i ölçü ayrım merkezi olmak üzere 8 dağıtım merkezi, 4 trafo binası ile elektrik dağıtım faaliyeti gerçekleştirmektedir.

Ana ring hatları ve yatırımcı besleme hatları 15.000m elektrik hattı 60.000m yer altı xlpe kabloları ile  sağlanmaktadır.

Kurulması planlanan scada sistemi ve ilk aşaması devreye alınan kamera sistemi için 7000 mt fiber optik kablo hattı ve 40 adet kamera  tesis edilmiştir.

2018-2019 yılları arasında 225 adet aydınlatma direği faaliyete geçirilmiştir.

1 ölçü ayrım merkezi, 7 dağıtım merkezi, 3 trafo binası

55000 mt. xlpe yeraltı elektrik hattı

2000 mt. yeraltı AG elektrik hattı

4000 mt. scada ve kamera sistemi için fiber optik kablo hattı