Ekonomik Göstergeler

Seramik ve madencilik başkenti kabul edilen Kütahya, son yıllarda hızla gelişen sanayi yatırımları, Organize Snayi Bölgeleri, otomotiv vb. alanlarda yaptığı açılımlarla ön plana çıkmaktadır.  Türkiye ortalamasının altındaki işsizlik oranları, büyük şehirlere ve limanlara yakın konumu ile yatırımcılar için cazibe merkezidir.